Tết xưa và tết nay

Phân tích giữa cái thực tại và quá khứ, giữa thời hiện đại và thời ăn lông ở lỗ, bài thơ vui về cái Tết xưa và cái Tết nay được các nhà thơ cho xuất xưởng. Xem giải trí xả stress ăn Tết nào mọi người. Hehe 😀

Tết xưa có mứt với trà
Tết nay toàn thấy 33 với mồi
Tết xưa sắp tới bồi hồi
Tết nay sắp đến cũng ngồi chả”care”
Tết xưa pháo nổ trước hè
Tết nay pháo nổ, lên xe vô tù
Tết xưa ở với thầy u
Tết nay sáng sớm đã bu vô sòng
Tết xưa câu đối song song
Tết nay ôi thật buồn lòng làm sao
Tết xưa được nhận phong bao (lì xì)
Tết nay con cháu nhao nhao đòi quà
Tết xưa tụ họp đàn ca
Tết nay tụ họp lên bar kiếm gà
Tết xưa đầm ấm mặn mà
Tết nay lạnh lẽo nhạt nhòa làm sao
Tết xưa nghĩ lại nao nao
Tết nay nghĩ đến ôi sao chạnh lòng.

Lì xì - Phong tục của người Việt trong ngày Tết

Bài thơ chỉ mang tính chất giải trí 😀

Nguồn: Zing

Trang thông tin giải trí

Lý Tú Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *